geoter
Studii geotehnice si hidrogeologice
Laborator de analize si incecari in constructii - grad II, profil G.T.F.
Executare sondaje de penetrare dinamica (DP) si penetrare statica (CPTU)

Servicii - disponibilitate in orice zona a tarii

          Principalii beneficiari ai serviciilor noastre sunt :firme de proiectare, persoane juridice si fizice, unitati bugetare din judetul Suceava si judetele limitrofe.

 • ELABORARE STUDIU  GEOTEHNIC

          Reprezinta documentatia tehnica obligatorie pentru proiectarea oricarei constructii in fazele de proiectare Studiu de fezabilitate (S.F.) si Proiect tehnic (P.Th.), incclusiv in etapa de Documentatie tehnica pentru autorizarea constructiilor (P.A.C.), astfel cum sunt acestea definite in legislatia noastra in vigoare.
Documentaţiile geotehnice se intocmesc cu respectarea prevederilor NP 074-2014, natura si continutul acestora diferentiindu-se in functie de etapele de realizare a proiectelor/lucrarilor de constructii. Categorii de documentatii geotehnice: Studiu geotehnic preliminar, Studiu geotehnic, Raport de monitorizare geotehnica a executiei, Expertiză geotehnică .
          Scopul investigarii geotehnice il constituie furnizarea informatiilor necesare unei proiectari corespunzatoare si economice a lucrarilor de constructii, precizand urmatoarele elemente :  succesiunea straturilor geologice ce alcatuiesc terenul de fundare si parametrii fizico-mecanici ai  acestora in cuprinsul zonei active a fundatiilor; semnalarea unor conditii speciale ale amplasamentului sau a terenurilor dificile de fundare;  conditiile hidrogeologice, stabilirea parametrilor de seismicitate si a adancimii de înghet a zonei cercetate;  stabilirea categoriei geotehnice a lucrarii;  recomandari privind proiectarea si executia imobilului, conditionata de caracteristicile terenului de fundare.

         Etapele parcurse în realizarea studiului geotehnic :
- documentarea, recunoasterea amplasamentului si    stabilirea necesarului de lucrari de prospectiune;
- prospectarea terenului prin sondaje/foraje    geotehnice, recoltarea de probe de    pamant tulburate si netulburate, prelevare proba    de apa, executare sondaje de penetrare dinamica;
- analiza probelor de pamant prelevate in teren in    cadrul laboratorului geotehnic propriu pentru    determinarea parametrilor fizici si mecanici;
- elaborarea studiului geotehnic (documentare,    prelucrarea datelor de teren si laborator, concluzii)    si verificarea documentatiei la cerinta Af    (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare si a    masivelor de pamant).
                                      

     La solicitarea unui studiu geotehnic  sunt necesare urmatoarele documente:
- date de tema furnizate de proiectantul constructiei (regim de inaltime,    arie construita, caracteristici constructive, categorie de importanta,    clasa de importanta);
- plan de incadrare in zona, plan de situatie ;
- copie dupa certificatul de  urbanism.

 • EXECUTARE  SONDAJE  DE  PENETRARE  DINAMICA (DP) ;
           Adancime de prospectare 25 metri liniari .


 • EXECUTARE  SONDAJE  DE  PENETRARE STATICA CU CON ELECTRIC SI PIEZOCON (CPTU) ; teste de disipare a presiunii apei din pori ;
           Adancime de prospectare 30 metri liniari .


 • EXECUTARE FORAJE MECANICE in sistem uscat / cu circulatie directa, cu recoltare de probe netulburate in stuturi cu pereti subtiri; foraje de prospectare hidrogeologica, foraje pentru evaluarea calitatii apei si urmarirea nivelului piezometric;
            Adancime de prospectare 40 metri liniari.


 • DETERMINARI DE LABORATOR IN PROFILUL  G.T.F.

           In cadrul laboratorului autorizat - grad II al GEOTER SRL se efectueaza urmatoarele incercari autorizate:

- compozitia granulometrica (metoda cernerii, metoda areometrului);
- densitatea pamanturilor ;
- densitatea scheletului pamanturilor ;
- umiditatea, metoda de laborator ;
- determinarea greutatii volumice pe teren ;
- limite de plasticitate (metoda mediilor absorbante, metoda cilindrilor de pamant, metoda cu cupa, metoda cu conul Vasiliev) ;
- compresibilitatea prin metoda edometrica ;
- rezistenta pamanturilor la forfecare directa ;
- caracteristicile pamanturilor contractile ;
- caracteristici de compactare - incercarea Proctor ;
- gradul de compactare ;
- coeficient de neuniformitate ;
- materii organice: identificarea continutului de humus solubil in alcalii ;
- prelevare de probe ;
- penetrare statica ;
- penetrare dinamica.

Alunecare teren


Proiectare instalatie electrica de joasa tensiune, Instalatii electrice-automatizari porti, porti batante, poarta culisanta. haine de firma cursuri de dans